Tổng quan về quảng cáo trên xe bus tại Việt Nam

Quảng cáo tại nhà chờ xe buýt mang đến hiệu quả truyền thông rất tích cực, ngày càng trở thành một trong những lựa chọn của các doanh nghiệp trong cách chiến dịch quảng bá sản phẩm, dịch vụ.