Tuyến xe buýt số 20C Nhổn – Võng Xuyên, Hà Nội

Tuyến Bus: 20C Nhổn – Võng Xuyên, Hà Nộii
Chiều đi: Nhổn (Điểm trung chuyển xe buýt Nhổn) – Nhổn – Quay đầu tại Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm – Quốc lộ 32 – Ngã tư Nhổn – Tây Tựu – Thượng Cát – Đê Liên Trì – Đê Hữu Hồng (Liên Trung, Liên Hà, Liên Hồng, Hồng Hà) – Tiên Tân – Trung Châu – Hát Môn – Ngã tư huyện (Cụm 11, Võng Xuyên).
Chiều về: Ngã tư huyện (Cụm 11, Võng Xuyên) – Hát Môn – Trung Châu – Tiên Tân – Đê Liên Trì – Đê Hữu Hồng (Liên Trung, Liên Hà, Liên Hồng, Hồng Hà) – Thượng Cát – Tây Tựu – Ngã tư Nhổn – Nhổn (Trạm trung chuyển xe buýt Nhổn).
Đơn vị đảm nhận: Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (Hanoibus)
  • Cự ly: 33.7 km
  • Loại xe: chỗ
  • Thời gian hoạt động: 5h23 – 18h08(Nhổn), 19h38 (Võng Xuyên).
  • Thời gian kế hoạch 1 lượt: 75 phút
  • Giá vé: 9000đ/lượt
  • Số chuyến: 4 xe chuyến/ngày
  • Giãn cách chuyến: 30 phút/chuyến