Tuyến xe buýt số 41 Nghi Tàm – BX Giáp Bát, Hà Nội

Xí nghiệp Giãn cách chạy xe 10 – 15 – 20 phút/chuyến
Thời gian hoạt động 5:00 – 21:00 Giá vé 7000đ/lượt
Lộ trình chiều đi
Lộ trình chiều về