Tuyến 110: Hiệp Phước – Phước Lộc

Mã số 110
Tên tuyến Hiệp Phước – Phước Lộc
Chiều đi Hiệp Phước
Cầu Phước Lộc – Đào Sự Tích – Lê Văn Lương – Phạm Hữu Lầu – Huỳnh Tấn Phát – Nguyễn Bình – Nguyễn Văn Tạo – Bến Đò Hiệp Phước
Chiều về Phước Lộc
Bến đò Hiệp Phước – Nguyễn Văn Tạo – Nguyễn Bình – Huỳnh Tấn Phát – Phạm Hữu Lầu – Lê Văn Lương – Đào Sự Tích – Cầu Phước Lộc
Xí nghiệp Hợp tác xã vận tải số 26, ĐT: (028)38.738.194
 • Loại hình hoạt động: Phổ thông – Có trợ giá
 • Cự ly: 23 km
 • Loại xe: 12 – 21 chỗ
 • Thời gian hoạt động: 04:50 – 19:10
 • Giá vé:
        – Vé lượt trợ giá: 6,000 VNĐ
        – Vé lượt trợ giá HSSV: 2,000 VNĐ
        – Vé tập: 135,000 VNĐ
 • Số chuyến: 134 chuyến/ngày
 • Thời gian chuyến: 65 phút
 • Giãn cách chuyến: 10 – 15 phút