Tuyến 127: An Thới Đông – Ngã ba Bà Xán

Mã số 127
Tên tuyến An Thới Đông – Ngã ba Bà Xán
Chiều đi An Thới Đông
Ngã ba Bà Xán – Tam Thôn Hiệp – Nguyễn Công Bao – Tam Thôn Hiệp – Rừng Sác – An Thới Đông – Ủy ban nhân dân xã An Thới Đông.
Chiều về Ngã ba Bà Xán
Uỷ ban nhân dân xã An Thới Đông – An Thới Đông – Rừng Sác – Tam Thôn Hiệp – Nguyễn Công Bao – Tam Thôn Hiệp – Ngã ba Bà Xán.
Xí nghiệp Hợp tác xã Thanh Sơn, ĐT: 02837314996
 • Loại hình hoạt động: Phổ thông – Có trợ giá
 • Cự ly: 17.7 km
 • Loại xe: 21 chỗ
 • Thời gian hoạt động: 05:30 – 21:00
 • Giá vé:
        – Vé lượt trợ giá: 5,000 VNĐ
        – Vé lượt trợ giá HSSV: 2,000 VNĐ
        – Vé tập: 112,500 VNĐ
 • Số chuyến: 76 chuyến/ngày
 • Thời gian chuyến: 40 phút
 • Giãn cách chuyến: 15 – 60 phút