Tuyến 128: Tân Điền – An Nghĩa

Mã số 128
Tên tuyến Tân Điền – An Nghĩa
Chiều đi Tân Điền
Trường THPT An Nghĩa – Tam Thôn Hiệp – Rừng Sác – Lý Nhơn – đê Soài Rạp – Dương Văn Hạnh – Trạm y tế ấp Tân Điền.
Chiều về An Nghĩa
Trạm y tế ấp Tân Điền – Dương Văn Hạnh – đê Soài Rạp – Lý Nhơn – Rừng Sác – Tam Thôn Hiệp – Trường THPT An Nghĩa.
Xí nghiệp Hợp tác xã Thanh Sơn, ĐT: 02837314996
 • Loại hình hoạt động: Phổ thông – Có trợ giá
 • Cự ly: 24.9 km
 • Loại xe: 21 chỗ
 • Thời gian hoạt động: 05:00 – 21:00
 • Giá vé:
        – Vé lượt trợ giá: 6,000 VNĐ
        – Vé lượt trợ giá HSSV: 2,000 VNĐ
        – Vé tập: 135,000 VNĐ
 • Số chuyến: 65 chuyến/ngày
 • Thời gian chuyến: 50 phút
 • Giãn cách chuyến: 15 – 60 phút