Tuyến 90: Phà Bình Khánh – Cần Thạnh

Mã số 90
Tên tuyến Phà Bình Khánh – Cần Thạnh
Chiều đi Phà Bình Khánh
Bến xe Cần Thạnh – Đào Cử – Duyên Hải – Rừng Sác – Phà Bình Khánh.
Chiều về Cần Thạnh
Phà Bình Khánh – Rừng Sác – Duyên Hải – Đào Cử – Bến Xe Cần Thạnh.
Xí nghiệp Hợp tác xã vận tải số 26, ĐT: (028)38.738.194
 • Loại hình hoạt động: Phổ thông – Có trợ giá
 • Cự ly: 45.6 km
 • Loại xe: 25 – 29 chỗ
 • Thời gian hoạt động: 04:45 – 21:30
 • Giá vé:
        – Vé lượt trợ giá: 6,000 VNĐ
        – Vé lượt trợ giá HSSV: 2,000 VNĐ
        – Vé tập: 135,000 VNĐ
 • Số chuyến: 152 chuyến/ngày
 • Thời gian chuyến: 75 phút
 • Giãn cách chuyến: 8 – 90 phút