Lộ trình các tuyến xe bus tại An Giang

1. Tuyến 01: Lộ Tẻ Rạch Giá – Xuân Tô
 • Lộ trìnhLộ Tẻ Rạch Giá – Long Xuyên – Châu Thành – Châu Phú – Châu Đốc – Xuân Tô
 • Thời gian: 5h30 – 17h30
 • Giãn cách: 15 phút/chuyến
2. TUYẾN 02: An Hòa – Vọng Thê
 • Lộ trìnhBến phà An Hòa – Thị trấn Phú Hòa – Thị trấn Núi Sập – Xã Vọng Thê.
 • Thời gian: 5h30 – 17h30
 • Giãn cách: 15 phút/chuyến
3. Tuyến 03: Châu Thành – Ba Chúc
 • Lộ trìnhBến xe Châu Thành – Xã Cần Đăng – Vĩnh Bình (số 5) – Vĩnh An (số 10) – Tà Đãnh – Thị trấn Tri Tôn – Lương Phi – Ba Chúc
 • Thời gian: 5h30 – 17h30
 • Giãn cách: 15 phút/chuyến
4. Tuyến 04: Châu Đốc – Khánh Bình(An Phú)
 • Lộ trìnhBền xe Châu Đốc – Cầu Cồn Tiên – Thị trấn An Phú – Xã Quốc Thái – Khánh An – Khánh Bình
 • Thời gian: 5h30 – 17h30
 • Giãn cách: 15 phút/chuyến
5. Tuyến 05: Châu Giang – Tân An
 • Lộ trìnhBến phà Châu Giang – Thị xã Tân Châu – Phà Tân An
 • Thời gian: 5h30 – 17h30
 • Giãn cách: 15 phút/chuyến
6. Tuyến 06: thị trấn Nhà Bàng –  Tri Tôn
 • Lộ trìnhThị trấn Nhà Bàng – Núi Cấm – Bến xe Tri Tôn
 • Thời gian: 5h30 – 17h30
 • Giãn cách: 15 phút/chuyến
7. Tuyến 07: Năng Gù – Tân Châu
 • Lộ trìnhBến phà Năng Gù – Thị trấn Phú Mỹ – Chợ Vàm – Bến xe Tân Châu
 • Thời gian: 5h30 – 17h30
 • Giãn cách: 15 phút/chuyến
8. Tuyến 08: An Hòa – Thuận Giang
 • Lộ trìnhBến phà An Hòa – Bà Vệ – Cầu Ông Chưởng – Bến phà Thuận Giang
 • Thời gian: 5h30 – 17h30
 • Giãn cách: 15 phút/chuyến
9. Tuyến 09: An Hòa – Chợ Mới
 • Lộ trìnhBến phà An Hòa – Ngã ba Cựu Hội – Thị trấn Mỹ Luông – Thị trấn Chợ Mới
 • Thời gian: 5h30 – 17h30
 • Giãn cách: 15 phút/chuyến
10. Tuyến 10: Ngã ba Cựu Hội – Cao Lãnh
 • Lộ trìnhNgã ba Cựu Hội – Bến Đò Rạch Sâu – Bến phà Cao Lãnh
 • Thời gian: 5h30 – 17h30
 • Giãn cách: 15 phút/chuyến