Lộ trình tuyến xe bus tại Bạc Liêu

1. Tuyến số 01: Thị Trấn Phú Lộc – Bạc Liêu – Láng Trâm
 • Lộ trình: Thị trấn Phú Lộc – Quốc lộ 1A – xã Châu Hưng A – Thị trấn Châu Hưng(Thành phố Bạc Liêu) – Trần Phú – Hai Bà Trưng – Võ Thị Sáu – 23 tháng Tám – Quốc lộ 1A – xã Long Thạnh – Thị trấn Hòa Bình – xã Vĩnh Mỹ B – xã Phong Thạnh Đông A – Thị trấn Giá rai – xã Hộ Phòng – xã Tân Phong – xã Tân Thạnh – Láng Trâm
 • Thời gian: 4h30 – 17h30
 • Giãn cách: 20 phút/chuyến
2. Tuyến số 02: Bạc Liêu – Nhà Mát – Vĩnh Châu
 • Lộ trình: Thành phố Bạc Liêu – nội bộ thành phố Bạc Liêu – Cao Văn Lầu – Tỉnh lộ 31 – Thị xã Vĩnh Châu
 • Thời gian: 4h30 – 17h30
 • Giãn cách: 20 phút/chuyến
3. Tuyến số 03: Hưng Thành – Bạc Liêu – Thị xã Vĩnh Châu
 • Lộ trình: Xã Hưng Thành – Tỉnh lộ 12 – xã Hưng Hội – nội bộ thành phố Bạc Liêu – Tỉnh lộ 38 – Vĩnh Trạch – Thị xã Vĩnh Châu
 • Thời gian: 4h30 – 17h30
 • Giãn cách: 20 phút/chuyến
4. Tuyến số 04: Ngã Tư Chủ Chí – Giá Rai – Gành Hào
 • Lộ trình: Ngã tư Chủ Chí – Đường xã Phong Thạnh Tây – xã Hộ Phòng – Quốc lộ 1A – Thị trấn Giá Rai – Đường huyện Đông Hải – Cây Gian – Mỹ Điền – Vĩnh Điền – Điền Hải – Long Điền Tây – Thị trấn Gành Hào
 • Thời gian: 4h30 – 17h30
 • Giãn cách: 20 phút/chuyến
5. Tuyến số 05: Thị trấn Phước Long – Thành phố Bạc Liêu
 • Lộ trình: Thị trấn Phước Long – Hương lộ 2 – xã Vĩnh Thanh – xã Vĩnh Bình – xã Vĩnh Mỹ B – Quốc lộ 1A – Thị-trấn Hòa Bình – xã Long Thạnh – Thành phố Bạc Liêu
 • Thời gian: 4h30 – 17h30
 • Giãn cách: 20 phút/chuyến
6. Tuyến số 06: Thành phố Bạc Liêu – Thị Trấn Ngạn Dừa
 • Lộ trình: Thành phố Bạc Liêu – nội bộ thành phố Bạc Liêu – Quốc lộ 1A – xã Long Thạnh – Tỉnh lộ 978 – xã Minh Diệu – xã Vĩnh Hưng – xã Vĩnh Hưng A – Mỹ Hoa – Vĩnh Phước – xã Vĩnh Phú Đông – xã Ninh Quới A – xã Ninh Hòa – Thị trấn Ngạn Dừa
 • Thời gian: 4h30 – 17h30
 • Giãn cách: 20 phút/chuyến