Lộ trình tuyến xe bus tại Cà Mau


1. Tuyến số 01: Xã Tắc Vân – Bến xe Năm Căn
 • Lộ trình: Xã Tắc Vân – Quốc lộ 1A – Bến xe Cà Mau – Lý Thường Kiệt – Hùng Vương – Nguyễn Tất Thành – Quốc lộ 1A – Thị trấn Cái Nước – Cầu Đầm Cùng – Bến xe Năm Căn
 • Thời gian: 5h00 – 17h00
 • Giãn cách: 15 phút/chuyến
2. Tuyến số 02: Bến xe Cà Mau – Thị Trấn Thới Bình
 • Lộ trình: Bến xe Cà Mau – Lý Thường Kiệt – Phan Ngọc Hiển – Nguyễn Trãi – Quốc lộ 63 – Tỉnh lộ 983 – Thị trấn Thới Bình
 • Thời gian: 5h00 – 17h00
 • Giãn cách: 15 phút/chuyến
3. Tuyến số 03: Bến xe Cà Mau – Thị Trấn Sông Đốc
 • Lộ trình: Bến xe Cà Mau – Lý Thường Kiệt – Phan Ngọc Hiển – Nguyễn Trãi – Ngô Quyền – Tỉnh lộ 961 – Đường Sông Đốc Tắc Thủ – Thị trấn Trần Văn Thời – Đường Sông Đốc Tắc Thủ – Thị trấn Sông Đốc
 • Thời gian: 5h00 – 17h00
 • Giãn cách: 15 phút/chuyến
4. Tuyến số 04: Bến xe Cà Mau – U Minh – Khánh Hội
 • Lộ trình: Bến xe Cà Mau – Lý Thường Kiệt – Phan Ngọc Hiển – Nguyễn Trãi – Ngô Quyền – Tỉnh lộ 961 – Thị trấn U Minh – Đường U Minh Khánh Hội – Xã Khánh Hội
 • Thời gian: 5h00 – 17h00
 • Giãn cách: 15 phút/chuyến
5. Tuyến số 05: Bến xe Cà Mau – Thị Trấn Phước Long
 • Lộ trình: Bến xe Cà Mau – Lý Thường Kiệt – Phan Ngọc Hiển – Trần Hưng Đạo – Quản lộ Phụng Hiệp – Thị trấn Phước Long
 • Thời gian: 5h00 – 17h00
 • Giãn cách: 15 phút/chuyến
6. Tuyến số 06: Bến xe Cà Mau – Thị Trấn Ngã Năm
 • Lộ trình: Bến xe Cà Mau Kiên Giang – Nguyễn Trãi – Phan Ngọc Hiển – Trần Hưng Đạo – Quản lộ Phụng Hiệp – Nguyễn Trãi – Bến xe Ngã Năm
 • Thời gian: 5h00 – 17h00
 • Giãn cách: 15 phút/chuyến