Lộ trình tuyến xe bus tại Hậu Giang

1. Tuyến 02: Bắc Cái Tư – Thị trấn Long Mỹ
 • Lộ trình: Bắc Cái Tư – Quốc lộ 61B – Trần Hưng Đạo – Ba tháng Hai – Đường tránh – Quốc lộ 61B – Thị trấn Long Mỹ.
 • Thời gian: 5h00 – 18h00
 • Giãn cách: 15 phút/chuyến
2. Tuyến 03: Thị trấn Cái Tắc – Cây Dương
 • Lộ trình: Thị trấn Cái Tắc – Quốc lộ 1A – Tỉnh lộ 927 – Thị trấn Cây Dương
 • Thời gian: 5h00 – 18h00
 • Giãn cách: 15 phút/chuyến
3. Tuyến 04: Bắc Cái Tư – Bến xe Cần Thơ
 • Lộ trình: Bến Bắc Cái Tư – Thành phố Vị Thanh – Quốc lộ 61 – Quốc lộ 1A – Vòng xoay cầu Cần Thơ – Cầu Hưng lợi – Nguyễn Văn Linh – Bến xe Cần Thơ
 • Thời gian: 5h00 – 18h00
 • Giãn cách: 15 phút/chuyến
4. Tuyến 05: Ngã ba Vĩnh Tường – Thị Trấn Ngã Năm
 • Lộ trình: Ngã ba Vĩnh Tường – Quốc lộ 61 – Quốc lộ 61B – Quản lộ Phụng Hiệp – Thị trấn Ngã Năm
 • Thời gian: 5h00 – 18h00
 • Giãn cách: 15 phút/chuyến