Lộ trình tuyến xe bus tại Kiên Giang

1. Tuyến 01: Rạch Giá – Tắc Cậu
 • Lộ trìnhNguyễn Bỉnh Khiêm – Trần Phú – Trần Hưng Đạo – Nguyễn Trung Trực – Quốc lộ 61 – Quốc lộ 63
 • Thời gian: 5h30 – 20h00
 • Giãn cách: 15 phút/chuyến
2. Tuyến 02: Rạch Giá – Thạnh An
 • Lộ trìnhNguyễn Bỉnh Khiêm – Trần Phú – Trần Hưng Đạo – Nguyễn Trung Trực – Quốc lộ 80
 • Thời gian: 5h30 – 20h00
 • Giãn cách: 15 phút/chuyến
3. Tuyến 03: Rạch Giá – Giồng Riềng
 • Lộ trìnhNguyễn Bỉnh Khiêm – Trần Phú – Ngô Quyền – Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn Trung Trực – Quốc lộ 61 – Tỉnh lộ Bến Nhứt, Giồng Riềng
 • Thời gian: 5h30 – 20h00
 • Giãn cách: 15 phút/chuyến
4. Tuyến 04: Rạch Giá – Hòn Đất
 • Lộ trìnhNguyễn Bỉnh Khiêm – Quốc lộ 80
 • Thời gian: 5h30 – 20h00
 • Giãn cách: 15 phút/chuyến
5. Tuyến 10: Bắc Tắc Cậu – BX. Vĩnh Thuận
 • Lộ trìnhBắc Tắc Cậu – Quốc lộ 63 (Thị trấn Tắc Cậu) – (quẹo phải) – Quốc lộ 63 – Bến xe Vĩnh Thuận
 • Thời gian: 5h00 – 20h30
 • Giãn cách: 30 phút/chuyến