Lộ trình tuyến xe bus tại Thanh Hóa

1. Tuyến số 01: Ga Thanh Hóa – Cảng Hới
 • Lộ trình: Ga Thanh Hóa – Bưu điện tỉnh – Môi – Sầm Sơn – Cảng Hới
 • Thời gian: 5h – 21h00
 • Giãn cách: 20 phút/chuyến
2. Tuyến số 02: Vĩnh Lộc – Sầm Sơn
 • Lộ trình: Vĩnh Lộc – Ngã ba Kiểu – Quán Lào – Vạn Hà – Bến xe phía Tây – Bờ hồ – Cầu Cốc – Môi – Sầm Sơn
 • Thời gian: 5h – 21h00
 • Giãn cách: 20 phút/chuyến
3. Tuyến số 03: Hàm Rồng – Khu KT Nghi Sơn
 • Lộ trình: Hàm Rồng – Ngã ba Đình Hương – Bến xe phía Bắc – Bưu điện – Cầu Quán Nam – thị trấn Lưu Vệ – Chợ Kho – Khu KT Nghi Sơn
 • Thời gian: 5h – 21h00
 • Giãn cách: 20 phút/chuyến
4. Tuyến số 04: Chợ Vườn Hoa – TT Thường Xuân
 • Lộ trình: Đại học Hồng Đức I – Cầu Quán Nam- Bệnh viện Nhi – Bến xe phía Nam – Ngã ba Voi – Ngã 4 Võ Nguyên Giáp – Đường mới Quảng Hưng – Công ty TNHH Hoa Dũng – Đại học Hồng Đức II – Làng SOS – Big C Thanh Hóa – Chợ Vườn Hoa – Bưu điện Tỉnh – Ngã tư Nguyễn Trãi – Chợ Tây Thành – Bến xe Phía Tây – Chợ Phú Thọ – Ngã tư Phú Sơn – Nhồi – Chợ Rừng Thông – Bệnh viện Đông Sơn – Ngã ba Cầu Thiều – Ngã tư Triệu Sơn – Ngã tư Dân Lực – Chợ Đà – Chợ Sao Vàng – Thị trấn Lam Sơn (Thọ Xuân) – Ngã ba Mục Sơn -Cầu Bái Thượng – Thị trấn Thường Xuân và ngược lại.
 • Thời gian: 5h – 20h00
 • Giãn cách: 20 phút/chuyến
5. Tuyến số 05: Thị xã Bỉm Sơn – Đại học Hồng Đức
 • Lộ trình: Đại học Hồng Đức I – Cầu Quán Nam- Bệnh viện Nhi – Bến xe phía Nam – Ngã ba Voi – Ngã 4 Võ Nguyên Giáp – Đường mới Quảng Hưng – Công ty TNHH Hoa Dũng – Đại học Hồng Đức II – Cầu Cốc – Chợ Vườn Hoa – Bưu điện Tỉnh – Bến xe phía Bắc – Bệnh viện Hợp Lực – Tượng đài TNXP – Cầu Hoàng Long – Cầu Tào – Ga Nghĩa Trang – Quán Dốc – Thị trấn Lèn – Km 0 QL 217 – Bệnh viện Hà Trung – Cầu Cừ –  Thị xã Bỉm Sơn – Khu Công Nhân – Chợ Ruồi – Cổng 1 nhà máy Xi măng Bỉm Sơn và ngược lại
 • Thời gian: 5h – 21h00
 • Giãn cách: 20 phút/chuyến
6. Tuyến số 06: Hoằng Phụ – Bệnh viện tỉnh
 • Lộ trình: Hoằng Phụ – Bút Sơn – Hoằng Quang( Hoằng Hóa) – Ga Thanh Hóa- ngã ba Voi – Bệnh viện tỉnh 
 • Thời gian: 5h – 21h00
 • Giãn cách: 20 phút/chuyến
7. Tuyến số 07: Bến xe phía Nam – Thị trấn Nga Sơn
 • Lộ trình: Bến xe phía Nam – Bờ Hồ – Ngã ba Bia – QL 1A – Hà Trung – Thị trấn Nga Sơn
 • Thời gian: 5h – 21h00
 • Giãn cách: 20 phút/chuyến
8. Tuyến số 08: Đại học Hồng Đức – Kim Tân
 • Lộ trình: Đại học Hồng Đức I – Cầu Quán Nam- Bệnh viện Nhi – Bến xe phía Nam – Ngã ba Voi – Ngã 4 Võ Nguyên Giáp – Đường mới Quảng Hưng – Công ty TNHH Hoa Dũng – Đại học Hồng Đức II – Cầu Cốc – Chợ Vườn Hoa – Bưu điện Tỉnh – Bến xe phía Bắc – Bệnh viện Hợp Lực -Tượng đài TNXP – Cầu Hoàng Long – Cầu Tào – Ga Nghĩa Trang – Quán Dốc – Thị trấn Lèn – Km 0 QL 217 – Xã Hà Đông – Xã Hà Lĩnh – Vĩnh Hùng – Thị trấn Vĩnh Lộc – Thị trấn Kim Tân (Thạch Thành) và ngược lại.
 • Thời gian: 5h – 21h00
 • Giãn cách: 20 phút/chuyến
9. Tuyến số 09: Bến xe phía Bắc – Đền thờ Lê Hoàn
 • Lộ trình: Bến xe phía Bắc – Bến xe phía Tây – Rừng Thông – Ba chè – Hậu Hiền – Thiệu Toán – Thị trấn Thọ Xuân – Đền thờ Lê Hoàn
 • Thời gian: 5h – 21h00
 • Giãn cách: 20 phút/chuyến
10. Tuyến số 10: Chợ Vườn Hoa – Lam Kinh
 • Lộ trình: Chợ Vườn Hoa – Rừng Thông – Dân Lực – TT Thọ Xuân – Tứ Trụ – Lam Kinh
 • Thời gian: 5h – 21h00
 • Giãn cách: 20 phút/chuyến
11. Tuyến số 11: TP Thanh Hóa – Đa Lộc
 • Lộ trình: TP Thanh Hóa – TT Hậu Lộc – Ngư Lộc – Đa Lộc
 • Thời gian: 5h – 21h00
 • Giãn cách: 20 phút/chuyến
12. Tuyến số 13: TP Thanh Hóa – Nghi Sơn
 • Lộ trình: Tp. Thanh Hóa – Nghi Sơn
 • Thời gian: 5h – 21h00
 • Giãn cách: 20 phút/chuyến
13. Tuyến số 14: Quảng Cư – Ga Thanh Hóa
 • Lộ trình: Quảng Cư – Bến xe Sầm Sơn – Ga Thanh Hóa
 • Thời gian: 5h – 21h00
 • Giãn cách: 20 phút/chuyến
14. Tuyến số 15: Thiệu Dương – Nông Cống
 • Lộ trình: Thiệu Dương – Đình Hương – Bưu điện tỉnh – Lưu Vệ – Chợ Kho – Minh Khôi – Nông Cống
 • Thời gian: 5h – 21h00
 • Giãn cách: 20 phút/chuyến
15. Tuyến số 16: Khu Bình Minh – Như Thanh
 • Lộ trình: Khu Bình Minh – Bưu điện tỉnh – Ngã ba Voi – Bệnh viện tỉnh – Nông Cống – Như Thanh
 • Thời gian: 5h – 21h00
 • Giãn cách: 20 phút/chuyến
16. Tuyến số 17: TP Thanh Hóa – Hợp Lý
 • Lộ trình: Đại học CNTPHCM cơ sở Thanh Hóa – Môi – Đại học Hồng Đức II – Chợ Vườn Hoa – Bờ Hồ – Hàn Thuyên – Chợ Tây Thành -Bến xe phía Tây – Chợ Phú Thọ – Ngã tư Phú Sơn – Nhồi – Chợ Rừng Thông – Bệnh viện Đông Sơn – Ngã ba Cầu Thiều – Thị trấn Giắt (Triệu Sơn) – Bệnh viện Triệu Sơn – Sim – Hợp Lý và ngược lại.
 • Thời gian: 5h – 21h00
 • Giãn cách: 20 phút/chuyến

Thông tin lộ trình xe bus Thanh Hóa có thể sẽ được cập nhật thường xuyên, nếu có thông tin nào chưa đầy đủ quý vị vui lòng phản hồi xuống với chúng tôi theo số điện thoại: 02462.921.162 để chúng tôi kịp thời điều chỉnh.