Lộ trình tuyến xe bus tại Trà Vinh

1. Tuyến Trà Vinh – Càng Long
 • Lộ trình: Ngã ba Đuôi Cá – Phạm Ngũ Lão – Lê Thánh Tôn – Lê Lợi – Chợ Trà Vinh – Điện Biên Phủ – Nguyễn Đáng – Quốc lộ 53 – Thị Trấn Càng Long
 • Thời gian: 5h00 – 19h00
 • Giãn cách: 20 phút/chuyến
2. Tuyến Trà Vinh – Thạnh Phú
 • Lộ trình: Bến xe Trà Vinh – Nguyễn Chí Thanh – QL53 – Kho Dầu – Dương Quang Đông – Lò Hột – Cầu Long Bình 3 – Bùi Hữu Nghĩa – Phà Vàm Đồn – HL23 – QL57 – Thạnh Phú
 • Thời gian: 5h00 – 19h00
 • Giãn cách: 20 phút/chuyến
3. Tuyến Trà Vinh – Cầu Quan
 • Lộ trình: Ngã Ba Đuôi Cá – Phạm Ngũ Lão – Lê Thánh Tôn – Lê Lợi – Chợ Trà Vinh – Điện Biên Phủ – Nguyễn Đáng – Quốc Lộ 53 – Quốc lộ 60 – Thị trấn Cầu Quan
 • Thời gian: 5h00 – 19h00
 • Giãn cách: 20 phút/chuyến
4. Tuyến Trà Vinh – Mỹ Long
 • Lộ trình: Bến xe Trà Vinh – Quốc lộ 54 – Điện Biên Phủ – Chợ Trà Vinh – Phạm Thái Bường – Hùng Vương – Lý Thường Kiệt – Hùng Vương – Quốc lộ 53 – Thị Trấn Mỹ Long
 • Thời gian: 5h00 – 19h00
 • Giãn cách: 20 phút/chuyến
5. Tuyến Trà Vinh – Định An
 • Lộ trình: Ngã ba Đuôi Cá – Phạm Ngũ Lão – Lê Thánh Tôn – Lê Lợi – Chợ Trà Vinh – Điện Biên Phủ – Nguyễn Đáng – Quốc lộ 54 – Quốc lộ 53 – Thị trấn Định An.
 • Thời gian: 5h00 – 19h00
 • Giãn cách: 20 phút/chuyến
6. Tuyến Trà Vinh – Mỹ Quý
 • Lộ trình: Bến xe Trà Vinh – Quốc lộ 54 – Điện Biên Phủ – Chợ Trà Vinh – Phạm Thái Bường – Hùng Vương – Lý Thường Kiệt – Hùng Vương – Quốc lộ 53 – Ngã Ba Mỹ Quý.
 • Thời gian: 5h00 – 19h00
 • Giãn cách: 20 phút/chuyến