Lộ trình tuyến xe bus tại Vĩnh Long

1. Tuyến 02: Bến xe Vĩnh Long – Thành phố Cần Thơ
 • Lộ trìnhBến xe Vĩnh Long – Quốc lộ 1A – Quốc lộ 54 – Thị trấn Cái Vồn – Quốc lộ 1A – Cầu Hưng Lợi – Quốc lộ 91B – Ba tháng Hai – Trần Hưng Đạo – Hùng Vương – Nguyễn Trãi – Hoà Bình – Nguyễn Thái Học – Bến xe buýt Cần Thơ
 • Thời gian: 7h00 – 17h00
 • Giãn cách: 30 phút/chuyến
2. Tuyến 03: Bến xe Vĩnh Long – Bến xe Vũng Liêm
 • Lộ trìnhBến xe Vĩnh Long – Phạm Thái Bường – Quốc lộ 53 – Tỉnh lộ 902 – Bến xe Vũng Liêm
 • Thời gian: 7h00 – 17h00
 • Giãn cách: 30 phút/chuyến
3. Tuyến 05: Bến xe Vĩnh Long – Tích Thiện
 • Lộ trìnhBến xe Vĩnh Long – Lê Thái Tổ – Trưng Nữ Vương – Phạm Thái Bường – Quốc lộ 53 – Cầu Mới – Hòa Bình – Vĩnh Xuân – Tích Thiện
 • Thời gian: 7h00 – 17h00
 • Giãn cách: 30 phút/chuyến
4. Tuyến 06: Bến xe Sa Đéc – Bình Tân – Thành phố Cần Thơ
 • Lộ trìnhBến xe Sa Đéc – Nguyễn Sinh Sắc – Quốc lộ 80 – Tỉnh lộ 853 – Quốc lộ 54 – Thị trấn Cái Vồn – Quốc lộ 1A – Cầu Cần Thơ – Cầu Hưng Lợi – Quốc lộ 91B – Ba tháng Hai – Trần Hưng Đạo – Hùng Vương – Nguyễn Trãi – Hoà Bình – Nguyễn Thái Học – Bến xe buýt Cần Thơ
 • Thời gian: 7h00 – 17h00
 • Giãn cách: 30 phút/chuyến
5. Tuyến 07: Bến xe Vĩnh Long – Bến xe Bình Tân
 • Lộ trìnhBến xe Vĩnh Long – Nội thành thành-phố Vĩnh Long – Quốc lộ 1A – Tỉnh lộ 908 – Quốc lộ 54 – Bến xe Tân An Thạnh
 • Thời gian: 7h00 – 17h00
 • Giãn cách: 30 phút/chuyến
6. Tuyến 08: Bến xe Vũng Liêm – Thành phố Cần Thơ
 • Lộ trìnhBến xe Vũng Liêm – Quốc lộ 53 – Tỉnh lộ 906 – Quốc lộ 54 – Cầu Cần Thơ – Cầu Hưng Lợi – Ba tháng Hai – Hùng Vương – Nguyễn Trãi – Nguyễn Thái Học – Bến xe buýt Cần Thơ
 • Thời gian: 7h00 – 17h00
 • Giãn cách: 30 phút/chuyến
7. Tuyến 09: Bến xe Vĩnh Long – Thị trấn Tam Bình
 • Lộ trìnhBến xe Vĩnh Long – Đinh Tiên Hoàng – Quốc lộ 1A – Hương lộ Phú Lộc – Bàu Gốc – Tỉnh lộ 905 – Tỉnh lộ 909 – Thị trấn Tam Bình
 • Thời gian: 7h00 – 17h00
 • Giãn cách: 30 phút/chuyến
8. Tuyến 10: Bến xe Vĩnh Long – Bắc Qưới An – Bắc Thanh Bình
 • Lộ trìnhBến xe Vĩnh Long – Đinh Tiên Hoàng – Quốc lộ 1A – Hương lộ Phú Lộc – Bàu Gốc – Tỉnh lộ 905 – Tỉnh lộ 909 – Thị trấn Tam Bình
 • Thời gian: 7h00 – 17h00
 • Giãn cách: 30 phút/chuyến
9. Tuyến 665: Bến xe Vĩnh Long – Bắc Qưới An – Bắc Thanh Bình
 • Lộ trìnhBến xe thị xã Sa Đéc – Quốc lộ 80 – Quốc lộ 1 – đường Phạm Hùng – Lê Thái Tổ – đường 3 tháng 2 – Đoàn Thị Điểm – Bến xe thành phố Vĩnh Long. 
 • Thời gian: 7h00 – 17h00
 • Giãn cách: 30 phút/chuyến