TUYẾN [25] BV NHIỆT ĐỚI TW CƠ SỞ 2 – BẾN XE GIÁP BÁT

Xí nghiệp Giãn cách chạy xe 11 – 14 – 15- 20 – 25 phút/chuyến
Thời gian hoạt động 5h09 – 21h00 Giá vé 8000đ/lượt
Lộ trình chiều đi
Lộ trình chiều về