TP.HCM đấu giá quảng cáo xe Bus được hơn 160 tỉ đồng

Đối với 3 gói đấu giá quảng cáo 1.570 xe buýt không thành công, Sở Giao thông vận tải đã giao Trung tâm Quản lý và vận tải hành khách công cộng TP xây dựng phương án mới và tổ chức đấu giá tiếp.

Lãnh đạo Phòng Quản lý vận tải đường bộ cho biết dự kiến đấu giá quảng cáo toàn bộ 2.082 xe buýt sẽ thu được 720 tỉ đồng trong thời gian 3 năm.

Như vậy, ước tính mỗi năm nguồn thu từ tiền quảng cáo trên xe buýt chiếm khoảng 20% tiền ngân sách TP trợ giá cho hành khách đi xe buýt khoảng 1.000 tỉ đồng.

Trước đó, TP HCM đã thí điểm quảng cáo trên thân 171 xe buýt đã thu được hơn 14,6 tỉ đồng/năm.